Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voordat je je opgeeft voor het KoorEvent is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Deelname

 

Inschrijven kan tot 1 februari 2024.

Wanneer de inschrijfdatum op 1 februari sluit, krijg je binnen 2 weken bericht of je ingeloot bent of dat je op de wachtlijst komt te staan.

 

Als jouw koor ingeloot is, ontvang je een uitnodigingsmail om de deelnameplek te bevestigen.  De deelnameplek is bevestigd als de aanbetaling van het basisbedrag is voldaan.

 

Om je deelnameplek te garanderen is het goed te weten dat het basisbedrag binnen 14 dagen betaald moet zijn.

Daarna vervalt jullie deelnameplek en komt er een ander koor hiervoor in aanmerking.

 

Afmelden door de deelnemer


Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

Afmelding voor het KoorEvent:

  • Bij afmelding tot 6 weken voor aanvang uiterlijk 28 april krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten € 10.
  • Bij annulering tussen 6 weken en 21 dagen uiterlijk 19 mei voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering na 19 mei wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen op het KoorEvent, wordt ook geen geld teruggeboekt.

 

Betaling

De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met KBZON.

 

Foto's en privacy

Bij deelname geef je automatisch toestemming aan ons, om foto's en filmmateriaal gemaakt ten tijde van dit KoorEvent, te mogen gebruiken voor pr doeleinde.

 

Klachten


Heb je een klacht over het KoorEvent? Neem dan contact met Bianca van Dreumel werkzaam bij KBZON . We doen ons best om je van dienst te zijn of het probleem, indien mogelijk, op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid


KBZON of Klooster Graefenthal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de deelname aan het KoorEvent.
KBZON of Klooster Graefenthal zijn niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.