Algemene voorwaarden Koor in Beweging

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voordat je je opgeeft voor het KoorEvent is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Deelname

 

Als je belangstelling hebt voor het KoorEvent kun je dat aangeven door een inschrijving te doen.

Wanneer de inschrijfdatum sluit, krijg je binnen 5 dagen bericht of je ingeloot bent of op de wachtlijst komt te staan.

Wanneer jouw koor ingeloot is, ontvang je bij het bericht een link om de deelnameplek te garanderen met een betaling van € 20.- inschrijfgeld.

Om je deelnameplek te garanderen is het goed te weten dat het inschrijfgeld binnen 14 dagen betaald moet zijn.

Daarna vervalt jullie deelnameplek en komt er een ander koor hiervoor in aanmerking.

 

Afmelden door de deelnemer


Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

Afmelding voor het KoorEvent:

  • Bij afmelding tot 6 weken voor aanvang uiterlijk [datum] krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten € 10.
  • Bij annulering tussen 6 weken en 21 dagen uiterlijk [datum] voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering na [datum] wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen op het KoorEvent, wordt ook geen geld teruggeboekt.

 

Betaling

De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bianca van Dreumel.

 

Foto's en privacy

Bij deelname geef je automatisch toestemming aan ons, om foto's en filmmateriaal gemaakt ten tijde van dit KoorEvent, te mogen gebruiken voor pr doeleinde.

 

Klachten


Heb je een klacht over het KoorEvent? Neem dan contact met Bianca van Dreumel op. Ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn of het probleem, indien mogelijk, oplossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid


Bianca van Dreumel of Klooster Graefenthal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de deelname aan het KoorEvent.
Bianca van Dreumel of Klooster Graefenthal zijn niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.