Algemene voorwaarden Koor in Beweging

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voordat je je opgeeft voor het KoorEvent is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Deelname

Als je belangstelling hebt voor het KoorEvent kun je dat aangeven door een inschrijving te doen.

Wanneer de inschrijfdatum sluit, krijg je binnen 2 dagen bericht of je ingeloot bent of op de wachtlijst komt te staan.

Wanneer jouw koor ingeloot is, ontvang je bij het bericht een link om de deelnameplek te garanderen met een betaling van € 10.- inschrijfgeld.

Om je deelnameplek te garanderen is het goed te weten dat het inschrijfgeld 16 februari betaald moet zijn.

Daarna vervalt jullie deelnameplek en komt er een ander koor hiervoor in aanmerking.

 

Afmelden door de deelnemer
Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

Afmelding voor het KoorEvent:

  • Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten € 10.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen op het KoorEvent, wordt ook geen geld teruggeboekt.

 

Betaling
De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bianca van Dreumel.

 

Klachten
Heb je een klacht over het KoorEvent? Neem dan contact met Bianca van Dreumel op. Ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn of het probleem, indien mogelijk, oplossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid
Bianca van Dreumel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de deelname aan het KoorEvent.
Bianca van Dreumel is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.